Grondexploitatie geborgd met volledige audittrail - Promis van CRB fusion
325
page-template-default,page,page-id-325,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

geborgde grondexploitatie met audittrailTotalLink heeft een geborgd exploitatiemodel voor grondexploitatie en opstalexploitatie met volledige audit-trail.
in dit artikel leggen we u uit hoe we dit hebben bereikt.

TotalLink is een webbased applicatie en heeft als basis een solide database. De onderliggende MS-SQL database behoort tot de professionele wereldstandaard waarin backup en recovery standaard is ingeregeld.

Iedere ingevoerde wijziging in de grondexploitatie van TotalLink wordt gelogd waarbij wordt geregistreerd welke gebruiker op welk tijdstip een wijziging doorvoert. Hierbij wordt de oude en nieuwe waarde van iedere wijziging vastgelegd. Het betreffende logboek is eenvoudig op te vragen. In het grondexploitatie model van TotalLink kunnen geen formules worden overschreven of rekenfouten worden gemaakt door incomplete ranges, incorrecte formules en vergissingen in versies omdat TotalLink niet is gebaseerd op Excel, maar op een webbased database.

Normaliter wordt een exploitatiemodel op basis van een Excel schil geleverd vanwege het feit dat Excel al een groot deel van de benodigde functionaliteit standaard aan boord heeft. Er hoeft dan alleen nog maar een schil gebouwd te worden. Excel is een fantastische rekentool, maar is voor een aantal taken niet gebouwd. Excel is met name niet bedoeld voor database acties wat tot uiting komt zodra er complexe consolidaties worden gemaakt. Doordat Promis niet is gebaseerd op Excel kunnen er geen formules worden overschreven of versieverschillen ontstaan. Promis kan hierdoor complexe consolidaties razendsnel uitvoeren en zaken zoals risicomanagement en berekeningen t.b.v. het benodigde weerstandsvermogen op integrale wijze berekenen.

Nogmaals, Excel is een fantastische rekentool en is daarom -terecht- favoriet bij planeconomen. Het rekenmodel van TotalLink heeft als basis een solide webbased database. Teneinde op een flexibele wijze onderbouwingen van berekeningen te kunnen maken heeft TotalLink een dynamische Excel koppeling naar het geborgde database model. De mogelijkheid tot onderbouwing in Excel in TotalLink is ter ondersteuning en niet noodzakelijk. Het flexibele model van TotalLink is dusdanig te configureren dat deze geen Excelsheets ter onderbouwing gebruikt, maar ook dusdanig dat deze rechtstreeks de berekende kosten en opbrengsten uit de onderliggende Excels haalt. Dit laatste is met name erg handig indien u snel over wilt schakelen van uw huidige Excel omgeving naar een geborgde TotalLink omgeving.

Met de Excelkoppeling kan een onderbouwing in Excel worden gemaakt waarbij de uitkomst van de berekening direct wordt ingelezen in TotalLink. TotalLink slaat de betreffende Excelsheets in zijn database op en houdt hierin iedere wijziging bij en bewaart de volledige historie van Excelsheets waardoor er geen problemen met versiebeheer kunnen ontstaan. Ook is het mogelijk een beveiligde Excel sjabloon te gebruiken om onderbouwingen te maken maken waarbij formules beveiligd zijn.

Uiteraard voldoet het  TotalLink grondexploitatiemodel volledig aan de eisen van de commissie BBV