Congres Vpb vennootschapsbelasting voor gemeenten
16416
post-template-default,single,single-post,postid-16416,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Congres Vpb voor gemeenten

Vanaf 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) voor gemeenten van toepassing. In de afgelopen periode zullen velen van u reeds bezig zijn met de vraag of uw gemeente -met name voor het grondbedrijf- Vpb-plichtig is. Tevens zal een inschatting zijn gemaakt van de fiscale openingsbalans en mogelijk zelfs het fiscaal resultaat.

In dit proces is gebleken dat veel nog onduidelijk is. De belastingdienst neemt een meer terughoudende rol aan dan enkele maanden geleden. Harde toezeggingen zijn nog niet gedaan en worden mogelijk pas verwacht nadat de eerste aangiften zijn ingediend. Dat betekent dat u, al dan niet ondersteund door een adviseur, keuzes moet maken.

Afhankelijk van de stadia waarin grondexploitaties zich bevinden hebben strategische keuzes invloed op de Vpb-positie van uw gemeente. Fiscaliteit zou hierin niet leidend moeten zijn, maar uw organisatie moet op de hoogte zijn van de effecten van de te maken keuzes bij grondexploitaties en de onderlinge verbondenheid daarvan. Denk dan bijvoorbeeld aan keuzes in fasering van projecten, toekomstverwachtingen, het voorzichtigheidsprincipe en vaststelling en afsluiting van projecten. Hierbij spelen fiscale, financiële en politieke afwegingen een rol.

De Vpb zal naar verwachting een belangrijke plaats krijgen in onze software. Een goede koppeling tussen de grondexploitatie en het fiscale resultaat en bepaling van de Vpb-druk is essentieel. Voorlopige keuzes die nu (kunnen) worden gemaakt om de Vpb-winst te bepalen kunnen significante invloed hebben op het eindresultaat.

Onze ervaring is dat de behoefte aan kennisdeling hierdoor groot is. Samen met VKZ en Baker Tilly Berk Belastingadviseurs organiseren wij daarom een dag voor jullie om kennis en ervaring uit te wisselen over dit onderwerp.

Wij denken dat het leuk en interessant is om met u in discussie te gaan over alle vragen rondom de Vpb met betrekking tot de grondexploitatie. Wij nodigen u op deze dag uit. Ter voorbereiding op deze dag ontvangen wij vooraf graag uw vragen en/of  aandachtsgebieden.

Wij nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!
Schrijf u tijdig in, vol is vol.

WAAR?

VKZ, Rembrandtlaan 31. 3723 BG Bilthoven
De locatie is centraal en uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

WAT?

10:00 Ontvangst en voorstelrondje

11:00 Een visie op de bepaling van het fiscaal (jaar)resultaat

11:45 Wat zijn de knoppen en de gevolgen?

12:30 Lunch

13:30 Behandeling (ingediende) vragen

15:00 Napraten, ontmoeten met borrel.

WANNEER?

23 mei 2017

KOSTEN

Inschrijving en deelname is gratis en geheel vrijblijvend.

AANMELDEN

Stuur een mailtje naar vpb@crbfusion.nl
Graag vermelden met hoeveel personen u wenst te komen. Indien u hierbij aangeeft welke vragen er leven in uw organisatie, worden deze in het middagprogramma behandeld.