Advisering vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten en portfolio’s
16336
page-template-default,page,page-id-16336,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Economische advisering

Het adviesveld van CRB fusion vraagt in toenemende mate om een integrale benadering van (vaak complexe) vraagstukken. De scheiding tussen gebieds- en vastgoedeconomie vervaagt, proces en financiën gaan hand in hand. Onze organisatie is hierop ingericht. Financieel management en economische advisering zijn de financiële engineering van vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten en portfolio’s. CRB fusion heeft een diversiteit aan financiële expertise in huis.

 

Advisering vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten en portfolio’s

Met deze expertise rondom advisering vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten en portfolio’s zijn onze economen in staat de volledige ontwikkelingscyclus van voorbereiding tot en met beheer financieel te begeleiden, van portfolio- tot assetmanagement.
Onze adviseurs bekijken vraagstukken met een brede en integrale blik: hoe zijn optimalisaties mogelijk? Wat zijn de financiële risico’s? Welke effecten hebben keuzes op de organisatie? Hoe kan het project gefinancierd worden?
Door deze benadering lukt het ook bij complexe financiële vraagstukken om deze te laten slagen.

 

Grondexploitatie

De grondexploitatie is een belangrijk managementinstrument voor een gebiedsontwikkeling. Grondexploitaties weerspiegelen de ramingen van de geprognosticeerde grondkosten, opbrengsten plankwaliteit en inzicht in risico’s. Een voortdurend dynamisch en interactief proces, dat vraagt om professioneel management.
Onze economen hebben de ervaring en kennis die nodig is voor het opstellen van een heldere grondexploitatie, zowel voor het opstellen en actualiseren ervan, als voor het toetsen (second opinion) en adviseren hierover.

 

Vastgoedexploitatie

De vastgoedexploitatie is een belangrijk managementinstrument voor een vastgoedontwikkeling. De vastgoedexploitatie weerspiegelt de ramingen van de geprognosticeerde kosten en opbrengsten gedurende de levensduur van een vastgoedobject. Door de investeringen en kosten gedurende de levensduur van een object in beeld te brengen en af te zetten tegen de te verwachten opbrengsten kunnen aan de voorkant keuze gemaakt worden over de investering en exploitatie van het object.
Onze economen hebben een ruime expertise in het opstellen, actualiseren en toetsen van vastgoedexploitaties.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via ‘Contact‘ op deze website